Kinderlogopedie Molenaar

Behandeltraject

Hoe verloopt een logopediebehandeling? 

 

Aanmelden

Misschien denk je zelf dat jouw kind gebaat is bij een logopediebehandeling of heeft de leerkracht dit geopperd. Dan is er allereerst een verwijzing nodig van de (huis)arts of medisch specialist. Vervolgens kun je hem of haar bij mij aanmelden via de telefoon of het aanmeldformulier op deze website.

 

Intake en onderzoek
We plannen samen een intakegesprek waarbij ik meer hoor over de problemen/klachten en we de hulpvraag vaststellen. Hierna ga ik met het kind aan de slag en start ik het logopedisch onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek stel ik een behandelplan op.

Behandeling
Daarna starten de behandelingen. De meeste kinderen komen wekelijks naar de praktijk voor behandeling op een vast tijdstip. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Iedere 3 tot 6 maanden evalueren we samen de voortgang van de behandeling.


Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt dan ook 100% vergoed bij gecontracteerde zorg. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt 70% of 75% vergoed.

De praktijk is geopend op de maandag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Telefonisch en per mail is de praktijk op alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur.


Locatie Blaricum

Binnendelta 2N

1261WZ Blaricum

Tel: 06 38360288